3D Character fases

Hier geven we in een overzicht aan welke fases (kan afwijken) er komen kijken bij het maken van een character die dan ook vrij moet kunnen bewegen, oftewel riggen.

In de ontwerp / schets-fase word er een ontwerp geschetst en deze wordt na goedkeuring in 3d nagebouwd (gemodelleerd). Ook wordt in deze fase de eventuele situatie gebouwd die gewenst is bij het project . Alle info en overig materiaal dat gebruikt gaat worden dient vooraf compleet aangeleverd te worden voordat wij zullen beginnen aan de opdracht. Het later aanleveren van materiaal of niet compleet aanleveren zorgt ervoor dat de planning herzien zal worden. Natuurlijk in alle realisme en met u als klant.

Eenmaal het 3D model in orde gemaakt, zal hiervan een klei model gestuurd worden om te kunnen beoordelen of het ontwerp naar smaak is. Eenmaal akkoord hierop zal aan de rigging begonnen worden. De rigging-fase is een belangrijke en intensieve fase. Hier wordt voor gezorgd dat alle onderdelen kunnen gaan bewegen en er gezichtsuitdrukkingen geregeld kunnen worden. Dit in orde worden de gewenste poses of bewegingen vastgelegd. Daarna volgt de materialisering-fase.

In de materiaal-fase worden de aangeleverd materialen aan het 3D model toegevoegd en belichting in orde gemaakt. Deze materialen ontvangen wij graag ruim op voorhand en dient in een overzichtelijke PDF formaat gemaild te worden. Denk ook aan moodboard, sfeerplaatjes, ral nummers, materiaalkeuzes, etc… Eenmaal deze materialen toegevoegd aan het 3D model, worden hier proef renders van opgestuurd ter beoordeling. Correcties dienen altijd via mail aangegeven te worden. En eventueel toegelicht te worden per telefoon.

Eenmaal akkoord worden de beelden uitgerenderd. In de post processing / finalizing-fase, gaan we het gewenste design definitief uitrenderen op de gewenste resolutie. De beelden worden altijd nabewerkt in photoshop om sfeer toe te voegen en eventueel mensen te plaatsen. Hier zijn dan nog kleine wijzigingen toegestaan, bijv: andere kleuren, etc.. Eenmaal akkoord worden de beelden op 300 DPI JPG formaat aangeleverd tenzij anders op voorhand besproken met de klant.

Let wel, dat de fases kunnen afwijken qua volgorde, meer of minder fases. Dit is afhankelijk van de wensen van de klant. Overige info staat in de offerte.

Download hier de 3D Character Leaflet

Deel dit bericht: